Traseul caselor celebre din Cluj-Napoca


Click aici pentru harta mărită

Cu excepția Casei Matia, acest traseu reunește câteva edificii din Cluj-Napoca care de obicei sunt trecute cu vederea de turiști, eclipsate fiind de alte clădiri, mai impunătoare, aflate în vecinătate. Este un traseu de urmat de cei care au văzut deja cele mai importante monumente ale orașului și doresc să pătrundă mai adânc în arhitectura și istoria acestuia.

Pasul 1 – Din Piața Unirii porniți spre Universitatea „Babeș-Bolyai”. Vizavi de universitate, pe strada Kogălniceanu colț cu strada Universității, se află Convictus Nobilum, denumit în mod curent Clădirea Echinox sau Casa Piariștilor. Clădirea a fost internatul Colegiului Iezuit și, mai apoi, a celui Piarist. Construit în stil baroc, edificiul are o curte dreptunghiulară largă. Intrarea se aseamănă cu cea de la Palatul Teleki (vezi Traseul Baroc). Convictus Nobilum a fost ridicat pentru a găzdui copiii nobililor care veneau să învețe la Cluj. Cea mai frumoasă încăpere este considerată fosta sală de mese, cu o boltă cilindrică turtită, unde cei cazați în acest internat se întâlneau zilnic. Din păcate, sala nu este vizitabilă, clădirea nefiind introdusă în circuitul turistic. Acum, Convictus Nobilum găzduiește o serie de centre culturale și săli de curs ale Universității „Babeș-Bolyai”. Până în 2007, aici a funcționat și Biroul de Informații al SUA.

Casa Aurarului

Casa Aurarului

Pasul 2 – Continuați pe strada Universității până la intersecția cu Hermann Oberth, faceți stânga pe această stradă, până la intersecția cu strada Brătianu. Chiar în intersecție, pe dreapta, se află Casa Aurarului. Această casă a fost construită între anii 1724-1725. Este cea mai bine păstrate casă în stilul Renașterii târzii din oraș și a aparținut aurarului Ujhelyi Gabor, care își avea aici și atelierul. Pe ancadramentele ferestrelor de la parter au fost sculptate potire, dar şi iniţialele U.G. şi Sz.A, după numele meşterului şi al soţiei sale, Szolosi Anna. Legenda spune că aceasta a fost casa unde regele Matia Corvin, aflat incognito în orașul natal, a fost silit să care lemne de foc pentru un potentat al vremii. Povestea nu poate fi însă adevărată, deoarece casa a fost construită cu trei secole mai târziu. Este însă posibil ca întâmplarea să fi avut loc în casa care a precedat actualul edificiu, de unde și numele medieval al străzii Brătianu – „Ulița Regelui”.

Casa Hintz

Casa Hintz

Pașii 3 și 4 – Urmați strada Oberth până pe Bulevardul Eroilor și faceți stânga până în Piața Unirii. Pe latura dinspre turnul Bisericii Mihail se găsesc două case valoroase din punct de vedere arhitectural și istoric. Casa Filstich și Casa Hintz sunt lipite una de alta și formează colțul Pieței Unirii înspre strada Regele Ferdinand. Prima clădire a fost construită de una dintre cele mai bogate familii din perioada de glorie a orașului medieval. Cu un aer ponosit la ora actuală, casa era una dintre cele mai arătoase din oraș, pe vremea când Clujul era supranumit „orașul comoară”. În curtea interioară se găsește  un portal renascentist având în centru blazonul familiei Filstich. [Detalii aici] 

Lipită de Casa Filistich se găsește Casa Hintz. Clădirea a adăpostit prima farmacie din Cluj, deschisă în 1573, inițial ca instituție orășenească. Din 1752 clădirea a devenit și locuință pentru farmaciștii particulari care au ajuns să dețină  spițeria. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, casa a ajuns în posesia familiei de farmaciști Hintz, care au deținut-o, cu tot cu farmacia de la parter, până la naționalizarea din 1948. Acum, în spațiul ei funcționează un muzeu al farmciei, secție a Muzelui Național de Istorie a Transilvaniei. Recent, clădirea a fost retrocedată foștilor proprietar, viitorul ei fiind neclar. [Detalii aici]

Casa Monetăriei

Casa Monetăriei

Pasul 5 – Urmați strada Regele Ferdinand, până la intersecția cu strada Émile Zola. Pe această stradă, după Vila Eunicia, se află Casa Monetăriei. Cu o fațadă ternă și mohorâtă, clădirea a adăpostit una dintre cele mai importante instituții ale Clujului medieval – monetăria. O inscripție de pe clădire atestă acest lucru și acum: „Domus cementaria et auricusoria 1608”. Monetăria din Cluj a fost înființată de Ioan Zapolya (1487-1540), voievod al Transilvaniei și, mai târziu, rege al Ungariei. Aici s-au bătut monedele Principatului Transilvaniei până la desființarea acestuia. [Detalii aici] 

Pașii 6 și 7 – Continuați pe strada Zola până în Piața Muzeului, aici faceți prima la stânga, pe pietonală, până la piațeta care se deschide în fața Casei Matia. În această clădire s-a născut în 23 februarie 1440 Matia Corvin. Regele a decis scutirea clădirii de taxe și impozite, scutire pe care au respectat-o și domnitorii ce i-au urmat. În 1887, cu ocazia unei vizite în oraș a împăratului Franz Josef, pe clădire a fost amplasată o plăcuță comemorativă, care poate fi văzută și azi. [Detalii aici]

Casa Tauffer

Casa Tauffer

Peste drum de Casa Matia se găsește Casa Tauffer, care în ziua de azi adăpostește la parter o cafenea cu același nume. Casa, ridicată în secolul al XIX-lea în stil clasicit și-a primit numele de la o familie înstărită de meșteșugari germani, originari din vestul Ungariei, care s-au stabilit în Transilvania la chemarea guvernatorului Samuel von Brukenthal. Familia Tauffer s-a mutat de la Sibiu la Cluj în 1790, odată cu mutarea capitalei Marelui Principat al Transilvaniei din orașul de pe Cibin în cel de sub Feleac. Familia Tauffer s-a îmbogățit la Cluj de pe urma unui atelier de tapițerie, în casa lor funcționând și unul dintre cele mai frecventate saloane literar din oraș. Tot în casa lor a locuit mulţi ani şi Ioan Piuariu Molnar, primul profesor român de la universitatea din Cluj.